Попільнянська селищна рада
Житомирська область, Житомирський район

Повідомлення про планову діяльність зі спеціального використання лісових ресурсів у порядку проведення рубок головного користування та рубок формування і оздоровлення лісу

Дата: 22.08.2019 16:36
Кількість переглядів: 788

Додаток 2

до Порядку передачі документації для

надання висновку з оцінки впливу на

довкілля та фінансування оцінки впливу

на довкілля

_______________________________
(дата офіційного опублікування в Єдиному
реєстрі з оцінки впливу на довкілля
(автоматично генерується програмними
засобами ведення Єдиного реєстру
з оцінки впливу на довкілля,
не зазначається суб’єктом господарювання)

_____________________________
(реєстраційний номер справи про оцінку
впливу на довкілля планованої діяльності
(автоматично генерується програмними
засобами ведення Єдиного реєстру
з оцінки впливу на довкілля,
для паперової версії зазначається
суб’єктом господарювання)

 

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

 

Державне підприємство «Попільнянське лісове господарство»

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові

_________________________(код ЄДРПОУ 31147847)____________________________________________

фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від  прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті)

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб’єкта господарювання

13501, Житомирська область, Попільнянський район, смт Попільня,
вул. Богдана Хмельницького, 61, тел. 04137-51115

(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця (поштовий індекс, адреса),
контактний номер телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи*

Планована діяльність, її характеристика.

Спеціальне використання лісових ресурсів у порядку проведення рубок головного користування та рубок формування і оздоровлення лісу. Заготівля деревини здійснюється в межах розрахункової лісосіки, фонду рубок головного користування, та рубок формування та оздоровлення лісів, на підставі спеціального дозволу – лісорубного квитка.

* Суб’єкт господарювання має право розглядати більше технічних та територіальних альтернатив.

Технічна альтернатива 1.

Зрізування деревини бензопилами, трелювання сортиментами за допомогою колісних тракторів із захватами з подальшим транспортуванням на склад та зберігання продукції.

Технічна альтернатива 2.

Зрізування деревини бензопилами, чокерне трелювання деревини хлистами за допомогою гусеничних тракторів до складу зберігання продукції.

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.

Спеціальне використання лісових ресурсів здійснюється на території  лісового фонду Державне підприємство «Попільнянське лісове господарство», яке включає 5 структурних підрозділів (лісництв) – Ходорківське, Корнинське, Андрушівське, Попільнянське, Ружинське. Лісові масиви розташовані в межах Коростишівського, Брусилівського, Андрушівського, Попільнянського, та Ружинського районів. Землі знаходяться у постійному користуванні Державне підприємство «Попільнянське лісове господарство».

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.

Оскільки територія підприємства є визначеною, а кожний конкретний лісогосподарський захід запроектований державними лісовпорядними органами для конкретної лісової ділянки відповідно до її фактичного стану, територіальні альтернативи – не є можливими.

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності

Планова діяльність підприємства носить позитивний соціально-економічний вплив, що полягає в забезпеченні сировиною деревообробної промисловості, забезпеченні населення та закладів соціальної сфери паливною деревиною, поповненні державного та місцевих бюджетів за рахунок податків та зборів (у т.ч. рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів), збереженні існуючих та створенні нових робочих місць під час заготівлі лісопродукції, а в наступному, і зайнятості місцевого населення при залісненні лісових ділянок та догляді за лісовими культурами.

5. Загальні  технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)

Державне підприємство «Попільнянське лісове господарство» складає 23 759,5 га. На основі проекту організації та розвитку лісового господарства підприємства та зведеної відомості розрахункових лісосік для постійних лісокористувачів розрахунок спеціального використання лісових ресурсів проведено на 10 років.

Щорічний обсяг рубок головного користування запроектовано 42,76 тис. м³. на площі
164,4 га., в тому числі: рекреаційно-оздоровчі ліси – 9,35 тис. м³ на площі 35,9 га.; експлуатаційні ліси – 27,29 тис. м³ на площі 103,4 га.; захисні ліси – 6,12 тис. м³, на площі 25,1 га.

Щорічний обсяг рубок формування і оздоровлення лісів запроектовано 20,43 тис. м³ на площі 1783,8 га, в тому числі рекреаційно-оздоровчі ліси – 7,46 тис. м³ на площі
590,5 га.; експлуатаційні ліси – 7,87 тис. м³ на площі 740,7 га.; ліси природоохоронного,
наукового, історико-культурного призначення – 0,77 тис. м³, на площі 55,9 га; захисні ліси – 4,33 тис. м³, на площі 396,7 га.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1

При складанні карти технологічного процесу розробки лісосік враховувати вимоги Законів Українии «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про рослинний світ».

Під час розробки лісосік (лісозаготівля) враховувати вимоги «Правил рубок головного користування» та вимоги до здійснення санітарних рубок визначені Санітарними правилами в лісах України, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 1995 р. № 555, щодо розміщення лісосік, дотримання термінів примикання, допустимих площ хвойних та листяних порід, подальше заліснення лісосік, видачі спеціального дозволу - лісорубного квитка.

Під час розробки лісосік дотримуватись вимог «Правил пожежної безпеки в лісах України» затверджені наказом ДКЛГУ від 27.12.2004 № 278 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24 березня 2005 р. з № 328/10608).

Дотримуватись Санітарних правил в лісах України, затверджених Постановою КМ України від 27 липня 1995 р. № 555, щодо збереження біорізноманіття, розробки в першу чергу пошкоджених та всихаючих насаджень.

Під час розробки дотримуватись «Правил охорони праці для працівників лісового господарства та лісової промисловості» затверджених наказом ДКЛГУ від 13.07.2005 119 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22 вересня 2005 р. за № 1084/11364), щодо безпечного перебування працівників на лісосіках, наявності засобів індивідуального захисту, справних машин та механізмів, наявності будиночків для обігріву тощо.

щодо технічної альтернативи 2

Аналогічно до технічної альтернативи 1.

щодо територіальної альтернативи 1

Діяльність здійснюється на території земель лісового фонду Державного підприємства «Попільнянське лісове господарство» відповідно до проекту організації та розвитку лісового господарства. Плановану діяльність проводити в межах відведених лісосік та поза межами прибережних захисних смуг водних об’єктів, не допускати впродовж доби перевищень рівнів шуму, встановлених санітарними нормами.

щодо територіальної альтернативи 2

Оскільки територія підприємства є визначеною, а кожний конкретний захід запроектований державними  лісовпорядними органами для конкретної ділянки відповідно до її фактичного стану, територіальна альтернатива 2 – не розглядається.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1

На кожну лісосіку до початку її розробки складається технологічна карта розробки лісосіки, додаткового еколого-інженерного захисту не потрібно.

щодо технічної альтернативи 2

Додаткового еколого-інженерного захисту не потрібно.

щодо територіальної альтернативи 1

Інженерна підготовка і захист території здійснюється існуючою інфраструктурою.

щодо територіальної альтернативи 2

територіальна альтернатива 2 не розглядається.

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:

щодо технічної альтернативи 1

Можливий вплив планованої діяльності на повітряне середовище передбачає здійснення викидів від роботи двигунів тракторів та автомобілів під час трелювання та вивезення деревини, роботи двигунів бензопил під час звалювання та розкряжування деревини. У процесі розробки ділянок можливий вплив на рослинний та опосередковано на тваринний світ.

щодо технічної альтернативи 2

Аналогічно до технічної альтернативи 1.

щодо територіальної альтернативи 1

Діяльність здійснюється на території земель лісового фонду Державного підприємства «Попільнянське лісове господарство» відповідно до проекту організації та розвитку лісового господарства.

щодо територіальної альтернативи 2

територіальна альтернатива 2 не розглядається.

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

Планова діяльність підприємства належить до першої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля, відповідно до п. 21 частини 2 статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав)

Підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля немає.

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає
включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

У відповідності до ст. 6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» № 2059-VIII від 23 травня 2017 року.

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає:

  • підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;
  • проведення громадського обговорення планованої діяльності;
  • аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;
  • надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;
  • врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розглядууповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля. На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження планованої діяльності

Відповідно до законодавства рішенням про провадження планованої діяльності будуть спеціальні дозволи на використання лісових ресурсів – лісорубні квитки.

   (вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

Які видаються Житомирським обласним управлінням лісового та мисливського господарства на підставі наказу Міністерства екології та природних ресурсів України про затвердження розрахункової лісосіки рубок головного користування на період 2019 і наступні роки (в частині проведення рубок головного користування).

(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу
досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки
впливу на довкілля, необхідно надсилати до

Міністерства екології та природних ресурсів України,

03035 м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, Відділ оцінки впливу на довкілля,

тел./факс. (044) 206-31-15, 206-31-64 e-mail: m.shimkus@menr.gov.ua.

Начальник відділу оцінки впливу на довкілля Шимкус Марина Олександрівна.

(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа)

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь