Попільнянська селищна рада
Житомирська область, Житомирський район

Перелік послуг ВРМ - Ходорків

ПЕРЕЛІК

адміністративних послуг, які надаються через віддалене робоче місце с. Ходорків відділу «Центр надання адміністративних послуг»

 Попільнянської селищної об’єднаної територіальної громади

№ з/п

Назва адміністративної послуги

Законодавчі акти України, якими передбачено надання адміністративної послуги

 

Державна реєстрація актів цивільного стану*

 

1

Державна реєстрація народження

Закон України “Про державну реєстрацію актів цивільного стану”

2

Державна реєстрація смерті

3

Державна реєстрація шлюбу

 

Реєстрація місця проживання

 

4

Реєстрація місця проживання особи

Інформаційна картка

Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні»

5

Зняття з реєстрації місця проживання особи

Інформаційна картка

6

Видача довідки про реєстрацію місця проживання особи

Інформаційна картка

7

Видача довідки про зняття з реєстрації місця проживання особи

Інформаційна картка

8

Реєстрація місця перебування особи

Інформаційна картка

9

Внесення до паспорта громадянина України відомостей про зміну нумерації будинків, перейменування вулиць (проспектів, бульварів, площ, провулків, кварталів тощо), населених пунктів, адміністративно-територіальних одиниць, зміни в адміністративно-територіальному устрої

Інформаційна картка

 

Соціальний захист**

 

10

Надання субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива

Постанова Кабінету Міністрів України №848 від 21.10.1995 “Про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива ”

11

Надання пільг на придбання твердого палива і скрапленого газу

Постанова Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 р. № 77 «Порядок 
надання пільг на придбання твердого палива і скрапленого газу за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам” Закони України: "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту","Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", “Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист”,  "Про охорону дитинства"

Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»

12

Надання тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів або не мають можливості утримувати дитину або місце їх проживання невідоме

Постанова Кабінету Міністрів України №189 від 22.02.2006 ”Про призначення тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме ”

13

Призначення одноразової винагороди жінкам,яким присвоєно почесне звання України «Мати – героїня»

Закон України «Про почесні звання України»

14

Видача довідки для отримання пільг інвалідам, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу

Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»

15

Видача довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи

Закон України « Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»

16

Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям

Закон України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»

17

Надання державної допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами особам, які не застраховані в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування

 

 

 

 

Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми

18

Надання державної допомоги при народженні дитини

19

Надання державної допомоги при усиновленні дитини

20

Надання державної допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

21

Надання державної допомоги на дітей одиноким матерям

22

Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю

 

23

Надання надбавки на догляд за особами з інвалідністю з дитинства та дітьми з інвалідністю

Закон України « Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю»

24

Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію,та особам з інвалідністю

25

Надання держаної соціальної допомоги на догляд

26

Компенсаційна виплата фізичній особі, яка надає соціальні послуги

Закон України « Про соціальні послуги»

27

Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій особі, яка здійснює догляд за особою з інвалідністю I групи або за особою,яка досягла 80 - річного віку

Закон України « Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»

28

Надання грошової допомоги особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним

Закон України « Про психіатричну допомогу»

29

Призначення щомісячної адресної грошової допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання,в тому числі на оплату житлово – комунальних послуг

Закон України « Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»

30

Призначення одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) або інвалідності волонтера внаслідок поранення (контузії,травми або каліцтва), отриманого під час волонтерської допомоги в районі проведення антитерористичних операцій,бойових дій та збройних конфліктів

Закон України « Про волонтерську діяльність»

31

Призначення одноразової компенсації сім’ям, які втратили годувальника із числа осіб,віднесених до учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЄС,та смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою

 

 

 

 

Закон України « Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»

 

32

Призначення одноразової компенсації дружинам чоловікам), якщо та (той) не одружилися вдруге,померлих громадян, смерть яких пов’язана з Чоронобильською катастрофою,участю у ліквідації наслідків інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт

33

Призначення одноразової компенсації батькам померлого учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС,смерть якого пов’язана з Чорнобильською катастрофою

34

Призначення грошової компенсації вартості проїзду до санаторно – курортного закладу і назад особам з інвалідністю внаслідок війни та прирівняним до них особам

Закон України « Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»

35

Призначення грошової компенсації особам з інвалідністю замість санаторно - курортної путівки

Закон України « Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні»

36

Призначення грошової компенсації вартості проїзду до санаторно- курортного закладу(відділення спінального профілю)і назад особам, які супроводжують осіб з інвалідністю I-II групи з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку

37

Призначення грошової компенсації вартості самостійного санаторно- курортного лікування осіб з інвалідністю

38

Призначення грошової компенсації замість санаторно – курортної путівки громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Закон України « Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»

39

Призначення грошової компенсації особам з інвалідністю на бензин,ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування

Закон України « Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні»

40

Видача направлення ( путівки) особам з інвалідністю та/або дітям з інвалідністю до реабілітаційних установ сфери управління Мінсоцполітикита/або органів соціального захисту населення (регіонального та місцевого рівнів)

41

Видача направлення на забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю

42

Забезпечення санаторно- курортним лікуванням (путівками) осіб з інвалідністю з дитинства та внаслідок загального захворювання

Закон України» Про основи соціальної захищеності осі з інвалідністю»

43

Забезпечення санаторно- курортним лікуванням (путівками) осіб, які постраждали під час проведення антитерористичної операції та яким установлено статус учасника бойових дій чи особи з інвалідністю внаслідок війни

Закон України « Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»

44

Забезпечення санаторно- курортним лікуванням (путівками) осіб ветеранів війнита осіб, на яких поширюється дія Законів України « Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціальногозахисту» та « Про жертви нацистських переслідувань»

Закон України « Про жертви нацистських переслідувань»,Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»

45

Забезпечення санаторно- курортним лікуванням (путівками) осіб громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи,шляхом надання щорічної грошової допомоги для компенсації вартості путівок через безготівкове перерахування санаторно- курортним закладам

Закон України « Про статус і соціальний захист громадян,які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»

46

Встановлення статусу батьків та дитини з багатодітної сім’ї

Закон України «Про охорону дитинства»;

Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань соціального захисту багатодітних сімей”

 

«Нотаріальні дії», що вчиняються посадовими особами органів місцевого самоврядування у населених пунктах, де немає нотаріусів

 

47

Посвідчення заповіту (крім секретного)

Інформаційна картка

Закон України «Про нотаріат»

48

Скасування заповіту (крім секретного)

Інформаційна картка

49

Видача дубліката, посвідченого органом місцевого самовряду­вання, документа

Інформаційна картка

50

Засвідчення вірності копії (фотокопії) документа і виписки з нього

Інформаційна картка

51

Засвідчення справжності підпису на документі

Інформаційна картка

52

Посвідчення довіреностей, прирівнюваних до нотаріально посвідчених, крім довіреностей на право розпорядження нерухомим майном, довіреностей на управління і розпорядження корпоративними правами та довіреностей на користування та розпорядження транспортними засобами

Інформаційна картка

 

Вклейка фото в паспорт (25, 45 років)

 

53

Вклеювання до паспорта громадянина України фотокартки при досягненні громадянином 25- і 45-річного віку

Інформаційна картка

Положення про паспорт громадянина України, затверджене постановою Верховної Ради України від 26 червня 1992 року № 2503-ХІІ

 

Місцеві послуги (земельні, житлові тощо)

 

54

Надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки з метою передачі у власність, в оренду, в постійне користування; з метою зміни цільового призначення

Інформаційна картка

Земельний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про землеустрій»

55

Поновлення (продовження) договору оренди землі (договору оренди земельної ділянки, договору на право тимчасового користування землею (в тому числі, на умовах оренди)

Інформаційна картка

Земельний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про оренду землі»

56

Внесення змін до договору оренди землі (договору оренди земельної ділянки, договору на право тимчасового користування землею (в тому числі, на умовах оренди)

Інформаційна картка

57

Надання згоди на передачу орендованої земельної ділянки в суборенду

Інформаційна картка

58

Затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки з метою передачі у власність, в оренду, в постійне користування; з метою зміни цільового призначення

Інформаційна картка

Земельний кодекс України,Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про землеустрій»

59

Надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) з метою передачі у власність, в оренду, в постійне користування

Інформаційна картка

Земельний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про землеустрій»

60

Затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) з метою передачі у власність, в оренду, в постійне користування;частини земельної ділянки, на яку поширюється право сервітуту.

Інформаційна картка

61

Припинення права власності на земельну ділянку або на її частину у разі добровільної відмови власника на користь територіальної громади

Інформаційна картка

Земельний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

62

Припинення права постійного користування земельною ділянкою або її частиною у разі добровільної відмови землекористувача Інформаційна картка

Інформаційна картка

63

Припинення права користування (в тому числі на умовах оренди) земельною ділянкою або її частиною у разі добровільної відмови землекористувача

Інформаційна картка

Земельний кодекс України,Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про оренду землі»

64

Надання дозволу на купівлю-продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення (не на конкурентних засадах), на якій розташовані об’єкти нерухомого майна, які перебувають у власності громадян та юридичних осіб

Інформаційна картка

Земельний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

65

Надання згоди на поділ чи об’єднання раніше сформованих земельних ділянок

Інформаційна картка

66

Розмежування земельної ділянки за цільовим призначенням

 Інформаційна картка

Земельний кодекс України,Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»,Закон України «Про землеустрій»

67

Внесення змін до рішень ради щодо вирішення земельних питань різного характеру

Інформаційна картка

Земельний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

68

Надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право сервітуту

Інформаційна картка

Земельний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про землеустрій», Закон України «Про державний земельний кадастр», Цивільний кодекс України

69

Присвоєння поштової адреси об’єкту нерухомого майна

Інформаційна картка

Закон України «Про врегулювання містобудівної діяльності»

70

Видача будівельного паспорта забудови земельної ділянки

Інформаційна картка

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» , „Про регулювання містобудівної діяльності“, „Про основи містобудування“ „Про архітектурну діяльність“. Державні будівельні норми Новий ДБН Б.2.2-12:2018 "Планування і забудова територій"

71

Надання містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки

Інформаційна картка

72

Про погодження місця розміщення ТС (тимчасових споруд)для провадження підприємницької діяльності Інформаційна картка

73

Про видачу (продовження дії) паспорта прив’язки ТС (тимчасової споруди) для провадження підприємницької діяльності

Інформаційна картка

74

Видача (продовження дії) дозволу на розміщення зовнішньої реклами, переоформлення дозволу

Інформаційна картка

Закон України «Про рекламу»

75

Видача ордеру на видалення зелених насаджень Інформаційна картка

Закон України «Про благоустрій населених пунктів»

76

Взяття громадян на соціальний квартирний облік Інформаційна картка

Закон України «Про житловий фонд соціального призначення»

77

Взяття на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов

Інформаційна картка

Житловий кодекс Української РСР

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

78

Внесення змін до облікових справ громадян, які потребують поліпшення житлових умов

Інформаційна картка

79

Видача ордера на:

жиле приміщення;

на службове жиле приміщення

Інформаційна картка

80

Прийняття рішення про переведення житлового будинку або житлового приміщення у нежитлові

Інформаційна картка

Житловий кодекс Української РСР

81

Встановлення (погодження) режиму роботи підприємств, установ та організацій сфери обслуговування

Інформаційна картка

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

82

Видача довідки про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб ( різних за містом)

Інформаційна картка

Закон України « Про місцеве самоврядування» Наказ Міністерства соціальної політики України від 22.07.2003р. №204 « Про затвердження форми Декларації про доходи та майновий стан осіб,які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги,та довідки про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб

83

Видача довідок для пред’явлення до нотаріальної контори спадкоємцю про факт проживання та реєстрації з громадянином на день його смерті

Інформаційна картка

Закон України

«Про місцеве самоврядування»,

« Про нотаріат»

84

Видача довідок для пред’явлення до нотаріальної контори про факт реєстрації та проживання осіб, які не досягли 18 річного віку

Інформаційна картка

85

Видача довідки про проведення поховання , про спільне проживання громадян та ведення господарства на момент сметрі одного з них

Інформаційна картка

Закон України «Про місцеве самоврядування»

86

Видача довідки про реєстрацію та проживання дитини з одним з батьків і знаходження на її (його) утриманні Інформаційна картка

87

Видача довідки про потребу постійного стороннього догляду

Інформаційна картка

88

Видача довідки про здійснення догляду за громадянином(громадянкою) ,який (яка) є особою з інвалідністю з дитинства

Інформаційна картка

89

Видача довідки про втрату годувальника

Інформаційна картка

90

Видача довідки про приватизацію житла

Інформаційна картка

Закон України «Про житловий фонд соціального призначення»

Закон України «Про приватизацію державного і комунального майна»

91

Про видачу дозволу на порушення об’єктів благоустрою

Інформаційна картка

 

 

*- адміністративні послуги надаватимуться у разі укладання узгодженого рішення між територіальним органом Міністерства юстиції та органом, яким утворено ЦНАП.

**- адміністративні послуги надаватимуться з моменту створення відділу соціального захисту населення при  Попільнянській ОТГ.

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь